Covid19

In principe 1 huishouden per accommodatie. Meer dan 1 huishouden in 1 accommodatie betekent “Groene QR code”.