De Pullenvaarder

Melkbussen of “Pullen”

Het vervoer in Drenthe vond voornamelijk plaats over water. Op kleine platte schuiten werd de melkbussen, “pullen”, naar de Hoogeveense Vaart gebracht.  Vanwaar ze werden vervoerd werden naar de melkfabriek. Met steun van het Drents Landbouw Gemeenschap werd in 1888 in Rogat de eerste stoomzuivelfabriek op co√∂peratieve basis gebouwd. Deze ging in januari 1889 van start.

Langewijk

Terug van 1889 naar nu. Onze weg heet Langewijk, dat was vroeger een kanaal waarover de Pullen werden vervoerd. Om die reden eren wij het verleden. Vroeger kwam de Pullevaarder langs met zijn melkbussen!