Wij helpen u graag

Hier blijft u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rondom u geplande verblijf. Check ook even over het verblijf in coronatijd.

Corona

Per accommodatie kunt u met één huishouden en 1 gast per dag verblijven.

Aankomst, verblijf en vertrek

U kunt uw accommodatie op de dag van vertrek tot 11.00 uur gebruiken. De sleutels kunt u in de deur achterlaten

Op uw vertrek dag vragen we u om de accommodatie bezemschoon achter te laten en de schone vaatwasser in de kast te zetten. Daarnaast om het bedlinnen in de gang te zetten en uw afval naar de afvalcontainers te brengen.

U kunt uw auto op het parkeerterrein gratis parkeren. Het is kort lopen naar uw accommodatie, we zijn een klein park.

U kunt uw auto op een gewoon stopcontact opladen. Hiervoor betaald u 30 cent per Kw.

Overig

U kunt via de homepage zien of de accommodatie vrij is en gelijk boeken.

Elim

Huisartsenpost

Apotheek

Hoogeveen

Huisartsenspoedpost

Hollandscheveld

Tandarts

Let op: een taxi moet u van tevoren reserveren. U kunt niet spontaan een taxi boeken.

Taxi (horeca)

Contact

We wachten op je

Laten we in contact blijven

+31 0528 35 32 05

Idyllisch Elim

In 2017 hebben wij onze droom verwezenlijkt. Een mooie boerderij met een eigen recreatie verhuur in Elim (Zuid Drenthe). Wij waren gelijk verliefd toen dit mooie plekje te koop stond aangeboden. Het is hier heerlijk wonen, voorzien van alle moderne gemak en toch rustig en veel ruimte.

We willen een kleinschalig en een natuurpark achtige setting voor onze vakantiehuizen. Zo heeft ieder huis zijn eigen uitzicht en privacy. Op ons terrein is door gebruik van houtwallen, vele inheemse bomen en struiken, een eldorado voor vogels en vlinders.

Elk jaar hebben we uitgebreid. Inmiddels hebben we twee mooie appartementen voor 4-6 personen en mooie vrij staande Lodge. Met een klantwaardering van een 9,6 en regelmatig terugkerende gasten doen we toch iets goed. Niet?

Graag tot ziens,

Familie Kuin.

En dan nog dit…

Terminologie

 • De termen Pullevaart en Gastenverblijf zijn termen voor Gastenverblijf Pullevaart.
 • Gast: een persoon die bij het gastenverblijf verblijft.
 • Hoofdgast: de persoon die bij het gastenverblijf via de website, telefoon of e-mail heeft gereserveerd. De hoofdgast dient ouder dan 18 jaar te zijn en is verantwoordelijk voor zijn/haar medegasten.
 • Gast Iedereen is bij ons een betalende gast. We maken dus geen onderscheid tussen kinderen en volwassenen.
 • Beheerder: de persoon die als eigenaar van het gastenverblijf, of namens de eigenaar van het gastenverblijf, de gastenverblijven beheert.
 • Derden: iedere andere rechtspersoon die geen gast, beheerder of eigenaar is.
 • Reservering: een schriftelijke bevestiging door het gastenverblijf van een door de gast per website, telefoon of per e-mail gedane reservering.
 • Definitieve Reservering: Een reservering waarvoor een 100% betaling van de totale verblijfskosten op IBAN: NL63ABNA 0245 5889 73  ten name van Pullevaart te Elim is ontvangen.
 • Annulering: Het herroepen of ontbinden van de definitieve reservering binnen de daarvoor geldende termijn.
 • Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden die van toepassing zijn op ieder verblijf door de (hoofd)gast in het gastenverblijf en bij de reservering door het gastenverblijf aan de hoofdgast ter hand wordt gesteld

Gastenverblijf Pullevaart

 • Het gastenverblijf is beschreven op de website www.pullevaart.nl. Deze website is met de grootste zorg samengesteld maar er kunnen verschillen zijn tussen de op de website gepresenteerde tekst en/of foto’s en de actuele situatie op het gastenverblijf ten tijde van het bezoek door de gast(en). Er kunnen door de gasten geen rechten worden ontleend aan dergelijke verschillen.
 • Het minimum verblijf in het gastenverblijf is 1 nacht.
 • Roken is niet toegestaan in de kamers of in de gezamenlijke ruimtes of waar dan ook binnenshuis. Roken is buiten wel toegestaan.
 • Huisdieren zijn toegestaan tegen een vergoeding in Appartement en Appartement de Luxe. Honden mogen niet in de slaapkamers. Voor het verblijf van uw hond rekenen we een toeslag.
 • Huisdieren zijn niet toegestaan in Lodge de Stee.
 • Ontbijt is bij ons niet inclusief in de prijs.  Ons ontbijt is met heerlijke streekproducten en die kunt u apart boeken.

Tarieven

 • De tarieven zijn inclusief BTW en exclusief toeristenbelasting. Tussentijdse wijzigingen van de tarieven zijn voorbehouden.
 • Alle vermeldingen op de website van het gastenverblijf (www.pullevaart.nl) geschieden steeds onder voorbehoud van tussentijdse aanpassingen. Het gastenverblijf is niet aan kennelijke fouten op haar website gebonden.
 • Voor het gebruik van betaal-/creditcard hanteren wij een opslag van 3%.

Reservering en Betaling

 • De hoofdgast betaalt de totale verblijfskosten uiterlijk drie dagen voor check-in.
 • De betaling dient te worden overgemaakt naar: IBAN: NL63ABNA 0245 5889 73  ten name van Pullevaart te Elim.

Annulering

 • Bij annulering hanteert Gastenverblijf Pullevaart de volgende annulerings-voorwaarden:
  • laagseizoen: bij annulering 3 dagen of minder voor de dag van aankomst is 100% van de totale verblijfskosten verschuldigd.
  • schoolvakanties: bij annulering 14 dagen of minder voor de dag van aankomst is 100% van de totale verblijfskosten verschuldigd. Wij hanteren de schoolvakantie periodes zoals gepubliceerd door de Rijksoverheid.
 • Ingeval van no-show zal de hoofdgast in alle gevallen verplicht zijn de totale verblijfskosten te betalen.
 • De totale verblijfskosten zijn het totale bedrag aan logies, optioneel ontbijt inclusief btw en toeristenbelasting dat verschuldigd is voor de gereserveerde periode.
 • Om in aanmerking te komen voor (gedeeltelijke) teruggave van het reeds per voorschot betaalde bedrag dient de annulering schriftelijk (per e-mail of via de post) aan het gastenverblijf te worden doorgegeven.
 • Gastenverblijf Pullevaart heeft steeds het recht meer dan 48 uur voorafgaande aan het vroegste aankomsttijdstip (16.00 uur) van de gemelde aankomstdatum de definitieve reservering zonder opgaaf van redenen in te trekken onder terugbetaling van het reeds betaalde bedrag aan de hoofdgast.

Schade

 • De gast dient zich naar behoren te gedragen en de gastenverblijf accommodatie te gebruiken overeenkomstig de door het gastenverblijf of de eigenaar/beheerder gegeven redelijke gebruiksinstructies.
 • De hoofdgast is wettelijk aansprakelijk voor de door hem of zijn medegasten aan de gastenverblijf accommodatie of de daarin aanwezige zaken toegebracht schade.
 • Een schadegeval dient door de gast direct aan de eigenaar of de beheerder te worden gemeld. Reparatie- en of vervangingskosten dienen door de gast onmiddellijk aan de eigenaar/beheerder op diens eerste verzoek te worden vergoed.

Overmacht

 • In geval van overmacht, zowel van blijvende als tijdelijke aard, is het gastenverblijf gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of tijdelijk op te schorten zonder dat de gast aanspraak op nakoming en/of schadevergoeding kan doen gelden. Onder overmacht wordt onder meer, doch niet uitsluitend verstaan: oorlogsgevaar, oorlog, opstand, molest, stakingen, boycot, storingen in het energiecircuit, in het verkeer of transport, maatregelen van overheidswege, schaarste aan grondstoffen, natuurrampen en voorts alle omstandigheden, buitengewone weersomstandigheden, overlijden van een van eigenaren of naaste familieleden e.d. waaronder gehele of gedeeltelijke nakoming van de overeenkomst naar redelijkheid en billijkheid niet van het gastenverblijf kan worden gevergd.

Aansprakelijkheid

 • Het gastenverblijf kan niet aansprakelijk worden gehouden voor door de gast of derden door het verblijf in de accommodatie geleden schade; de gast vrijwaart het gastenverblijf tegen aanspraken dienaangaande. Het gastenverblijf is niet aansprakelijk voor storingen in en om de accommodatie zoals storingen en uitval van stroom en watervoorzieningen en technische installaties, niet of ontijdig aangekondigde bouw- en/of wegwerkzaamheden en/of geluids- en/of geuroverlast in de nabijheid van het gastenverblijf.
 • Het gastenverblijf is niet aansprakelijk voor ongevallen in de zwemvijver.
 • Het gastenverblijf kan slechts aansprakelijk worden gehouden voor schade die is te wijten aan de grove schuld of de nalatigheid van het gastenverblijf.
 • Onverminderd het hierboven bepaalde is de aansprakelijkheid van het gastenverblijf, indien en voor zover het gastenverblijf uit enige hoofde ter zake de gebruikersovereenkomst in rechte aansprakelijkheid wordt gehouden, steeds beperkt tot directe schade en is elke vorm van gevolgschade uitgesloten. De aansprakelijkheid van het gastenverblijf is voorts steeds beperkt tot het maximumbedrag dat de verzekeraar van het gastenverblijf in het voorkomende geval zal uitkeren.

Huisregels

Respect voor medegasten en de beheerder is vereist. Afwijkend gedrag, zoals racisme, discriminatie, geweld en agressie jegens de beheerder of andere gasten is onacceptabel. Handel en gebruik van soft- en harddrugs is verboden. Bij het constateren van het overtreden van deze regels heeft de beheerder het recht om de gast te verwijderen van het terrein. De gast heeft bij een verwijdering van het terrein, om welke reden dan ook, geen recht op restitutie van de reserveringskosten.

Zwemregels

Het is voor bezoekers aan de zwemvijver Pullevaart verboden de hierna volgende goederen mee te nemen of te gebruiken in de zwemvijver Pullevaart :

 • Alle soorten glaswerk, thermosflessen, glazen e.d., koelboxen, drank en etenswaren.
 • Drijfmiddelen zoals: luchtbedden, bootjes, hardleren ballen en tennisballen.
 • Drijfmiddelen t.b.v. kinderen zijn wel toegestaan.

Kinderen

Kinderen onder 12 jaar mogen zonder begeleiding van een volwassene zich niet in het zwemvijver bevinden. Een volwassene dient minimaal 18 jaar of ouder te zijn. Ouders en/of begeleiders moeten ervoor zorgen dat kinderen die niet kunnen zwemmen zwembandjes en/of een zwemvestje dragen in de zwemvijver. Hierbij dient altijd een volwassene binnen handbereik te zijn.

Weigering toegang tot en/of verwijdering

Toegang zal ontzegd worden c.q. verblijf beëindigd worden:

 • In geval van het niet opvolgen van instructies/aanwijzingen van het personeel en het niet naleven van het reglement;
 • Bij herhaling kan de toegang voor een (on)bepaalde tijd worden ontzegd zonder restitutie van eventuele brekingsbedragen;
 • Bij het verkeren onder invloed van alcohol en/of drugs;
 • Lijden aan besmettelijke ziekten of het hebben van open wonden;

Verblijven in de zwemvijver

 • Iedere bezoeker dient zich zodanig te gedragen dat orde, veiligheid en hygiëne worden gewaarborgd;
 • Roken in of nabij de zwemvijver is niet toegestaan;
 • U wordt verzocht te douchen voordat u gaat zwemmen;
 • In of nabij de zwemvijver is alleen zwemkleding toegestaan, topless zwemmen of zonnebaden is niet toegestaan;
 • Duiken is, in verband met de geringe diepte van de baden, niet toegestaan;
 • Bij onweer dienen bezoekers de zwemvijver te verlaten.

Aansprakelijkheid

Het bezoek aan de zwemvijver geschiedt geheel voor eigen risico. De bedrijfsleiding aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor ongevallen, ontvreemding, beschadigingen aan eigendommen van bezoekers in of nabij de zwemvijver.

Bezoekers die schade toebrengen aan eigendommen van Gastenverblijf worden aansprakelijk gesteld voor alle kosten voortvloeiend uit- en van reparaties en/of vervanging.

Swimsafes

Ouders en/of begeleiders moeten ervoor zorgen dat kinderen die niet kunnen zwemmen swimsafes dragen. Swimsafes staan gratis tot uw beschikking voor jonge zwemmers voor gebruik in de de zwemvijver. Ze zijn een hulp bij het drijven, maar zijn geen garantie tegen verdrinking. Ook bij gebruik van de swimsafes mogen kinderen uitsluitend onder begeleiding van een volwassene zwemmen.

Privacy

 • Het gastenverblijf zal alle aan haar verstrekte of bekend geworden persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen en niet vrijelijk aan derden ter beschikking stellen.

Slotbepaling

 • Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 • Alle geschillen voortvloeiende uit de gebruikersovereenkomst of deze algemene voorwaarden zullen in eerste aanleg worden beslecht door de bevoegde rechter in Nederland, voor zover de regels van internationaal privaatrecht niet anders bepalen.

April 2020

Wie zijn we

Dit is de Privacyverklaring van Gastenverblijf Pullevaart. Onze website pullevaart.nl wordt aangeboden door Eenmanszaak Pullevaart gevestigd aan Langewijk 168, 7916 VG te Elim in Nederland. Lees de Privacyverklaring zorgvuldig voor je bepaalde keuzes maakt.

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen

Reacties

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de gegevens getoond in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren.

Contactformulieren

Cookies

Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of je naam, je e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor jouw gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Indien je onze inlogpagina bezoekt, slaan we een tijdelijke cookie op om te controleren of je browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra je je browser sluit.

Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met jouw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaard. Zodra je uitlogt van jouw account, worden login cookies verwijderd.

Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

Dit is de Privacyverklaring van Gastenverblijf Pullevaart. De Pullevaart website wordt aangeboden door Eenmanszaak Pullevaart gevestigd aan Langewijk 168, 7916 VG te Elim in Nederland. Lees de Privacyverklaring zorgvuldig voor je bepaalde keuzes maakt.

Reservering

A. Als je een reservering doet via de Pullevaart-website verwerken wij de volgende gegevens:

 1. Je IBAN-rekeningnummer
 2. Je Email-adres
 3. Je telefoonnummer
 4. Je woonplaats
 5. Je dag van aankomst en vertrek.
 6. Je naam gekoppeld aan het onder a. tot en met e. genoemde gegevens.

Voor welke doeleinden gebruiken wij de persoonsgegevens?

B. Wij verwerken de onder A. genoemde gegevens ten behoeve van de volgende doeleinden:

 1. We gebruiken je naam, IBAN-rekeningnummer en email-adres om je een factuur te sturen per email en een betaling op onze bankrekening te matchen aan de goede factuur.
 2. We gebruiken je naam en email-adres om digitaal je reserveringsvraag te bevestigen.
 3. We gebruiken je naam en telefoonnummer om je te kunnen bereiken in noodgevallen en telefonisch je vragen te kunnen beantwoorden.
 4. We gebruiken je naam en woonplaats voor het nachtregister. Daarnaast registeren we jouw dag van aankomst en vertrek. Volgens het Wetboek van Strafrecht zijn alle recreatiebedrijven dit verplicht.
 5. We registreren IP-adressen die onze website gebruiken om misbruik tegen te kunnen gaan.

Doelgroep

Je mag een reservering doen via onze website als je 18 jaar of ouder bent en een betaalrekening hebt bij een bank.

Wijzigingen Privacyverklaring

Pullevaart blijft haar diensten ontwikkelen en optimaliseren. Het kan zijn dat deze Privacyverklaring als gevolg daarvan van tijd tot tijd wordt aangepast. We adviseren je om de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen.

Inzageverzoek

Wil je een overzicht van je persoonsgegevens opvragen, dan kun je een inzageverzoek doen. Je stuurt dan jouw ondertekende verzoek samen met een kopie van een geldig ID-bewijs (paspoort, rijbewijs etc.) naar:

Gastenverblijf Pullevaart | Langewijk 168 | 7916 VG Elim | Nederland

Contact

Als je algemene vragen, suggesties of klachten hebt over de website, kun je een een e-mail sturen naar info@pullevaart.nl