Zwemreglement

Het is voor bezoekers aan de zwemvijver Pullevaart verboden de hierna volgende goederen mee te nemen of te gebruiken in de zwemvijver Pullevaart :

 • Alle soorten glaswerk, thermosflessen, glazen e.d., koelboxen, drank en etenswaren.
 • Drijfmiddelen zoals: luchtbedden, bootjes, hardleren ballen en tennisballen.
 • Drijfmiddelen t.b.v. kinderen zijn wel toegestaan.

Kinderen

Kinderen onder 12 jaar mogen zonder begeleiding van een volwassene zich niet in het zwemvijver bevinden. Een volwassene dient minimaal 18 jaar of ouder te zijn. Ouders en/of begeleiders moeten ervoor zorgen dat kinderen die niet kunnen zwemmen zwembandjes en/of een zwemvestje dragen in de zwemvijver. Hierbij dient altijd een volwassene binnen handbereik te zijn.

Weigering toegang tot en/of verwijdering

Toegang zal ontzegd worden c.q. verblijf beëindigd worden:

 • In geval van het niet opvolgen van instructies/aanwijzingen van het personeel en het niet naleven van het reglement;
 • Bij herhaling kan de toegang voor een (on)bepaalde tijd worden ontzegd zonder restitutie van eventuele brekingsbedragen;
 • Bij het verkeren onder invloed van alcohol en/of drugs;
 • Lijden aan besmettelijke ziekten of het hebben van open wonden;

Verblijven in de zwemvijver

 • Iedere bezoeker dient zich zodanig te gedragen dat orde, veiligheid en hygiëne worden gewaarborgd;
 • Roken in of nabij de zwemvijver is niet toegestaan;
 • U wordt verzocht te douchen voordat u gaat zwemmen;
 • In of nabij de zwemvijver is alleen zwemkleding toegestaan, topless zwemmen of zonnebaden is niet toegestaan;
 • Duiken is, in verband met de geringe diepte van de baden, niet toegestaan;
 • Bij onweer dienen bezoekers de zwemvijver te verlaten.

Aansprakelijkheid

Het bezoek aan de zwemvijver geschiedt geheel voor eigen risico. De bedrijfsleiding aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor ongevallen, ontvreemding, beschadigingen aan eigendommen van bezoekers in of nabij de zwemvijver.

Bezoekers die schade toebrengen aan eigendommen van Gastenverblijf worden aansprakelijk gesteld voor alle kosten voortvloeiend uit- en van reparaties en/of vervanging.

Swimsafes

Ouders en/of begeleiders moeten ervoor zorgen dat kinderen die niet kunnen zwemmen swimsafes dragen. Swimsafes staan gratis tot uw beschikking voor jonge zwemmers voor gebruik in de de zwemvijver. Ze zijn een hulp bij het drijven, maar zijn geen garantie tegen verdrinking. Ook bij gebruik van de swimsafes mogen kinderen uitsluitend onder begeleiding van een volwassene zwemmen.